این بار
بر روی کاغذ
زیر باران
مینویسم عاشقانه هایم را
باران که می بارد
دلم برایت تنگ می شود
پر می شوم از هوای تو
بلند بلند برایت شعر می خوانم
اشک هایم در باران گم می شوند
تو می آیی اما در خیال من
و دستانت بوی باران می دهد
و من جوری غریب
دلم برای داشتنت درزیر باران تنگ می شود

 

هنوز هم .. فدات بشه مامان 

منبع : فدات بشه مامان |این بار
برچسب ها : باران